ORTODONCIA

Ortodoncia është dega e dentistrisë që merret me krijimin, rikthimin apo ruajtjen e raporteve të rregullta midis nofullave dhe harkadave dentare.

Ortodoncia korrigjon rreshtimin e dhëmbëve për një funksion të mirë mastikator, fonetik dhe estetik.

Klinika jonë ofron të gjitha teknikat moderne në fushën e ortodoncisë, aparate fikse dhe të lëvizshme, për fëmijë e të rritur.

Ortodoncia Interceptive

Ortodoncia interceptive është hapi i parë për të pasur raporte të sakta midis nofullave dhe rreshtim të rregullt të dhëmbëve. Si për të gjitha patologjitë e tjera , parandalimi apo trajtimi i hershëm japin rezultatet më të mira.

Orotodonica interceptive ka qëllim të zbulojë që në femijërinë e hershme shfaqjen e problemeve dento-skeletike. Kontrollet e okluzionit dhe zhvillimit të nofullave fillojnë që në moshën 4-5 vjeç kur fëmijët bëhen bashkëpunues dhe ndiqen vazhdimisht gjatë rritjes deri në moshën e pubertit.

ortodoncia

Nese trajtimet nisin që në moshën e hershme mund të parandalohen ose të minimizohen problemet skeletike. Në këto mosha mund të përdoren aparate “funksionalë” të lëvizshëm, të cilët në varësi të rastit mund të nxisin apo të frenojnë rritjen e kockave të nofullave dhe fytyrës.

Aparatet e ortodocisë interceptive janë intra dhe eskraoralë, ndërsa ndonjëherë mund të jenë edhe fiks duke u ngjitur mbi dhëmbë.Aparatet interceptive fikse përdoren për të rregulluar diskrepancat transversale të nofullës së sipërme dhe quhen “ zgjerues të shpejtë”.

Nëse kjo anomali nuk korrigjohet në këtë moment ateherë ky problem do të transferohet edhe në nofullën e poshtme, dhe kur të mbarojë rritja, e vetmja zgjidhje për të pasur një raport të rregullt midis nofullave është kirurgjia ortognatike.

Prandaj për të evituar kirurgjinë dhe për të pasur rezultate sa më të mira këshillohet konsulta me një mjek ortodont sapo fëmija juaj të mbush 5 vjeç.

Ortodoncia Fikse

finale

Kur flasim për orotdoncinë fikse nënkuptojmë një aparat që është i ndërtuar nga një sistem pllakash (braketash), bandash, tubash, telash e ligaturash llastiku. Aparati fiks është zgjidhja më e mirë për të rregulluar drejtimin e dhëmbëve dhe mbetet e vetmja zgjidhje për të trajtuar anomalitë e rënda të rreshtimit.

Pllakat ngjiten në sipërfaqen e jashtëme të dhëmbit, por në raste të caktuara nëse e lejon mundësia mund të vendosen edhe në sipërfaqen e brendshme duke u bërë në këtë mënyrë të padukshme. Teli ndryshohet çdo 2 ose 3 muaj, duke rritur në mënyrë progresive trashësinë dhe forcën e tij.Trajtimi zgjat rreth 2 vjet megjithatë kjo është në varësi nga lloji i anomalisë.

Sistemi fiks tradicional përdor pllaka metalike të cilat janë e vetmja zgjidhje për rastet e vështira. Përvec pllakave metalike mund të përdoren edhe pllaka estetike. Idealja është që trajtimi të nis në moshën 12-14 vjeç por ortodoncia fikse nuk ka një limit moshe, kështu që nuk është kurrë vonë për të pasur një buzëqeshje të bukur.

Aparatet me pllaka estetike

shutterstock 754273573 1

Një nga problemet më të mëdha të pacientëve që janë duke mbajtur një aparat ortodontik është pikërisht pamja e metaleve të ngjitura në sipërfaqen e dhëmbve, duke u kushtëzuar në këtë mënyrë nga jeta e përditshme. Për të tejkaluar këtë vështirësi estetike, falë teknologjisë së avancuar, pllakat metalike mund të zëvendësohen me pllaka qeramike apo pllaka zafiri.

Pllakat e qeramikës kanë ngjyrën e dhëmbit, ndërsa pllakat e safirit janë transparente, kështu që bëhet vërtet e vështirë të dallosh prezencën e tyre. Gjithsesi teli që kalon në çdo pllakë ngelet gjithmonë metalik dhe është në fakt i vetmi komponent i dukshëm në këto aparate.

Sistemi Damon

damon sistem

Aparatet Damon janë teknologjia më e përparuar në fushën e ortodoncisë. Ky sistem ofron trajtim më efiçent, të shpejtë dhe të rehatshëm. Kohëzgjatja e trajtimit është e shkurtër, kështu që pacientit do ti mjaftonin më pak takime për ta mbyllur.

Sistemi Damon nuk përdor ligatura llastiku për të fiksuar telin që kalon në pllakat metalike por përdor një mekanizëm pasiv si nje derë, i cili ul friksionin dhe i jep mundësi dhëmbëve të lëvizin më shpejt, pa dëmtuar kockën apo gingivat.

Mungesa e ligaturave lehtëson mbajtjen e higjenës e cila është një faktor shumë i rëndësishëm për këdo që mban aparate ortodontike.

Ortodoncia e padukshme

Ortodonzia invisibile

Maskerinat (shinat) e padukshme Invisalign® janë gjenerata e fundit e aparateve ortodontike, të cilat mund të ndryshojnë përgjithmonë buzëqeshjen dhe jetën tuaj.

Pas shumë vite kërkimesh, më në fund ortodoncia mund të ju dhurojë, duke mos e vënë re askush, buzëqeshjen e ëndrrave tuaja.

Ky trajtim përfshin një seri makserinash plastike totalisht transparente, të prodhuara në laboratorë të çertifikuar, nga një material special që quhet SmartTrack. Prodhimi i maskerinave bëhet duke ndjekur udhëzimet e mjekut ortodont pasi ka studiuar rastin tuaj.

Është shumë e rëndësishme të zgjidhni mjek të azhornuar dhe të specializuar në ortodoncinë e padukshme, sepse janë ata që do të përcaktojnë në mënyrë virtuale çdo lëvizje të dhëmbëve për të arritur rezultatin e dëshiruar.

Numri i maskerinave dhe kohëzgjatja e trajtimit është në varësi të situatës dhe diagnozës fillestare. Maskerinat ndryshohen çdo dy javë dhe të gjitha janë në zotërimin tuaj që në fillim të trajtimit, prandaj dhe nuk është e nevojshme që pacienti të paraqitet në klinikë çdo muaj si në rastet aparateve fikse tradicionale.

Avantazhet::

  • Trajtimi është komplet i padukshëm dhe asnjeri s’mund të kuptojë që ju jeni duke kryer një trajtim ortodonti
  • Keni mundësinë të shikoni paraprakisht rezultatin përfundimtar të trajtimit në një model 3D të dhëmbëve
  • Mungesa e elementëve metalik eviton irritimet dhe plagët në indet e buta
  • Higjena orale dhe proçesi i ushqyerjes ngel i pacënuar duke qenë se makserinat mund të hiqen
  • Vizitat në klinikën dentare janë të rralla (çdo 3 ose 6 muaj) : maskerinat i dorëzohen pacientit të gjitha që në takimin e parë
  • Maskerinat e padukshme janë të sigurta, praktike dhe efiçente