PAKETAT DENTARE

Paketa Bazë

 • Grafi panoramike (2D)
 • Konsultë/Plan trajtimi i detajuar
 • Asistencë mjekësore
 • Pastrim profesional të dhëmbëve
*Ofrojmë këto shërbime falas për trajtime mbi 200.000 Lekë

Paketa Mesatare

 • Grafi panoramike (2D)
 • Konsultë/Plan trajtimi i detajuar
 • Asistencë mjekësore
 • Pastrim profesional të dhëmbëve
 • Analizat e gjakut, koagulimit, glicemisë
 • Ndërhyrje nën anestezi venoze koshiente
 • Protezë provizore e lëvizshme ose fikse mbi implante/li>
 • Fjetje 1 natë në hotelin tonë ( nëse banoni jashtë Tiranës)
*Ofrojmë këto shërbime falas për trajtime mbi 400.000 Lekë

Paketa Superiore

 • Grafi panoramike (2D)
 • Skaner CBCT (3D)
 • Konsultë/Plan trajtimi i detajuar
 • Asistencë mjekësore
 • Pastrim profesional të dhëmbëve
 • Analizat e gjakut, koagulimit, glicemisë
 • Ndërhyrje nën anestezi venoze koshiente
 • Protezë provizore e lëvizshme ose fikse mbi implante
 • Fjetje 1 natë në hotelin tonë ( nëse banoni jashtë Tiranës)
*Ofrojmë falas këto shërbime për trajtime mbi 700.000 Lekë

ÇMIMET

 • Implant Dentar (përfshirë abutment) 50.000 Lekë
 • Kurorë Metal-Porcelani 10.000 Lekë
 • Kurorë Zirkoni 25.000 Lekë
 • Faseta Emax 30.000 Lekë
 • Sedacion Koshient Endovenoz 10.000 Lekë/Ora
 • Ortodonci e Padukshme(një nofull) 120.000 Lekë
 • Trajtimi i Kistave të Nofullave 30.000 Lekë
 • “All on 6” (6 implante) dhe
  12/14 dhëmbë fiks metal-porcelani
  420.000 Lekë
 • “All on 6” (6 implante) dhe
  12/14 dhëmbë fiks zirkoni
  520.000 Lekë
 • “All on 4” (4 implante) dhe
  12/14 dhëmbë metal-porcelani
  330.000 Lekë
 • “All on 4” (4 implante) dhe
  12/14 dhëmbë fiks zirkoni
  430.000 Lekë
 • “All on 4” (4 implante) me protezë
  të lëvizshme “Overdenture
  330.000 Lekë
 • “All on 4” (4 implante) me protezë
  fikse dhëmbë rezine
  300.000 Lekë
 • “All on 6” (6 implante) dhe
  12/14 dhëmbë fiks metal-porcelani
  420.000 Lekë
 • “All on 6” (6 implante) dhe
  12/14 dhëmbë fiks zirkoni
  520.000 Lekë
 • “All on 4” (4 implante) dhe
  12/14 dhëmbë metal-porcelani
  330.000 Lekë
 • “All on 4” (4 implante) dhe
  12/14 dhëmbë fiks zirkoni
  430.000 Lekë
 • “All on 4” (4 implante) me protezë
  të lëvizshme “Overdenture
  330.000 Lekë
 • “All on 4” (4 implante) me protezë
  fikse dhëmbë rezine
  300.000 Lekë