Dr. Ersted Muço

Dr. Ersted Muço

Themelues i City Dental Clinic

Kirurg Oral dhe Maksilo-Facial

Dr. Ersted Muço është diplomuar në Stomatologji në vitin 2011 në Fakultetin e Mjekësisë Dentare në Tiranë. Më pas, specializohet me nota maksimale si Kirurg Oral dhe Maksilo-Facial pranë Universitetit të Mjekësisë në Tiranë dhe Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”. Në mënyrë të vazhdueshme përditëson njohuritë në kongrese apo konferenca europiane dhe botërore. Gjatë karrierës ka marr pjesë dhe ka qenë drejtues i seminareve të ndryshme në fushën e kirurgjisë dhe implantologjisë. Në vitin 2021 përfundon një Master Shkencor në Univeristetin e Pisa, Itali, me titull “Rehabilitimi i nofullave atrofike me implantologjinë nazale, pterigoide dhe zigomatike.” Deri më sot është i vetmi kirurg shqiptar me këtë kualifikim dhe i aftë për rehabilitimin implanto-protezik edhe në mungesë totale të kockës në nofullën e sipërme. Dr. Ersted Muço është autor i shumë artikujve shkencor kirurgjikal të publikuar në revista e traktate të ndryshme, si edhe lektor në shumë kurse implantologjie të zhvilluara në qytetin e Tiranës. Gjithashtu është anëtar i shoqatave të mirënjohura internacionale si “ Association of Dental Implantology ” (ADI) dhe “ European Association for Cranio Maxillo Facial Surgery ” (EACMF). Njohës shumë i mirë i gjuhës italiane dhe angleze.

Dr. Ersted Muço

Dr. Ersted Muço

Themelues i City Dental Clinic

Kirurg Oral dhe Maksilo-Facial

Dr. Ersted Muço është diplomuar në Stomatologji në vitin 2011 në Fakultetin e Mjekësisë Dentare në Tiranë. Më pas, specializohet me nota maksimale si Kirurg Oral dhe Maksilo-Facial pranë Universitetit të Mjekësisë në Tiranë dhe Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”. Në mënyrë të vazhdueshme përditëson njohuritë në kongrese apo konferenca europiane dhe botërore. Gjatë karrierës ka marr pjesë dhe ka qenë drejtues i seminareve të ndryshme në fushën e kirurgjisë dhe implantologjisë. Dr. Ersted Muço është autor i shumë artikujve shkencor kirurgjikal të publikuar në revista e traktate të ndryshme, si edhe lektor në shumë kurse implantologjie të zhvilluara në qytetin e Tiranës. Gjithashtu është anëtar i shoqatave të mirënjohura internacionale si “ Association of Dental Implantology ” (ADI) dhe “ European Association for Cranio Maxillo Facial Surgery ” (EACMF). Njohës shumë i mirë i gjuhës italiane dhe angleze.

Dr. Ersted Muço

Dr. Ersted Muço

Themelues i City Dental Clinic

Kirurg Oral dhe Maksilo-Facial

Dr. Ersted Muço është diplomuar në Stomatologji në vitin 2011 në Fakultetin e Mjekësisë Dentare në Tiranë. Më pas, specializohet me nota maksimale si Kirurg Oral dhe Maksilo-Facial pranë Universitetit të Mjekësisë në Tiranë dhe Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”. Në mënyrë të vazhdueshme përditëson njohuritë në kongrese apo konferenca europiane dhe botërore. Gjatë karrierës ka marr pjesë dhe ka qenë drejtues i seminareve të ndryshme në fushën e kirurgjisë dhe implantologjisë. Dr. Ersted Muço është autor i shumë artikujve shkencor kirurgjikal të publikuar në revista e traktate të ndryshme, si edhe lektor në shumë kurse implantologjie të zhvilluara në qytetin e Tiranës. Gjithashtu është anëtar i shoqatave të mirënjohura internacionale si “ Association of Dental Implantology ” (ADI) dhe “ European Association for Cranio Maxillo Facial Surgery ” (EACMF). Njohës shumë i mirë i gjuhës italiane dhe angleze.