Dr. Eral Skënderi

Dr. Eral Skënderi

Ortodonte/Estetikë Dentare

Dr. Eral Skënderi është diplomuar në Stomatologji në vitin 2013 pranë Fakultetit të Mjekësisë Dentare në Tiranë. Doktoresha specializohet në degën e Ortodoncisë pranë Universitetit “Aldent”, me relator primar Dr. Renzo Sorato nga Italia. Gjatë kësaj periudhe ka ndjekur një numër të madh kursesh dhe trajnimesh në fushën e estetikës dentare në vënde të ndryshme si Itali, Francë, Gjermani dhe Turqi. Ka marr pjesë në të gjitha konferencat e ortodoncisë për të qenë gjithmonë e përditësuar me teknikat, protokollet dhe aparatet e rinj në këtë fushë. 

Në Janar 2019 merr pjesë në një kurs teorik-praktik për sistemin Damon dhe aparatet linguale (të padukshëm) në Stamboll, Turqi. Më pas merr pjesë në një kurs një javor për ortodoncinë e padukshme dhe maskerinat “Invisalign”. Doktoresha është anëtare e “European Orthodontic Society” dhe “American Academy of Cosmetic Dentistry”. Është njohëse shumë ë mirë e gjuhës italiane dhe angleze.

Dr. Eral Skënderi

Dr. Eral Skënderi

Ortodonte/Estetikë Dentare

Dr. Eral Skënderi është diplomuar në Stomatologji në vitin 2013 pranë Fakultetit të Mjekësisë Dentare në Tiranë. Doktoresha specializohet në degën e Ortodoncisë pranë Universitetit “Aldent”, me relator primar Dr. Renzo Sorato nga Italia. Gjatë kësaj periudhe ka ndjekur një numër të madh kursesh dhe trajnimesh në fushën e estetikës dentare në vënde të ndryshme si Itali, Francë, Gjermani dhe Turqi. Ka marr pjesë në të gjitha konferencat e ortodoncisë për të qenë gjithmonë e përditësuar me teknikat, protokollet dhe aparatet e rinj në këtë fushë. Në Janar 2019 merr pjesë në një kurs teorik-praktik për sistemin Damon dhe aparatet linguale (të padukshëm) në Stamboll, Turqi. Më pas merr pjesë në një kurs një javor për ortodoncinë e padukshme dhe maskerinat “Invisalign”. Doktoresha është anëtare e “European Orthodontic Society” dhe “American Academy of Cosmetic Dentistry”. Është njohëse shumë ë mirë e gjuhës italiane dhe angleze.

Dr. Eral Skënderi

Dr. Eral Skënderi

Ortodonte/Estetikë Dentare

Dr. Eral Skënderi është diplomuar në Stomatologji në vitin 2013 pranë Fakultetit të Mjekësisë Dentare në Tiranë. Doktoresha specializohet në degën e Ortodoncisë pranë Universitetit “Aldent”, me relator primar Dr. Renzo Sorato nga Italia. Gjatë kësaj periudhe ka ndjekur një numër të madh kursesh dhe trajnimesh në fushën e estetikës dentare në vënde të ndryshme si Itali, Francë, Gjermani dhe Turqi. Ka marr pjesë në të gjitha konferencat e ortodoncisë për të qenë gjithmonë e përditësuar me teknikat, protokollet dhe aparatet e rinj në këtë fushë. Në Janar 2019 merr pjesë në një kurs teorik-praktik për sistemin Damon dhe aparatet linguale (të padukshëm) në Stamboll, Turqi. Më pas merr pjesë në një kurs një javor për ortodoncinë e padukshme dhe maskerinat “Invisalign”. Doktoresha është anëtare e “European Orthodontic Society” dhe “American Academy of Cosmetic Dentistry”. Është njohëse shumë ë mirë e gjuhës italiane dhe angleze.
Eral Specializimi 1
Eral MAster 1
Eral Damon 1