Dr. Arbër Gjermëni

Dr. Arbër Gjermëni

Mjek Anestezist-Reanimator

Dr. Arbër Gjermëni është diplomuar në vitin 2006, në degën Mjekësi e Përgjithshme, pranë Fakultetit të Mjekësisë, në Tiranë. Pasi punon pak vite si mjek i përgjithshëm, specializohet me rezultate të larta në degën Anestezi-Reanimacion pranë Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, në Universietin e Mjekësisë, Tiranë. Menjëherë pasi mbaron specializimin nis të punojë si mjek anestezist-reanimator në Reanimacionin Qendror të Spitalit Universitar “Nënë Tereza”, periudhë në të cilën mori shumë eksperiencë në trajtimin e pacientëve në gjëndje të rënduar dhe menaxhimin e emergjencave mjekësore. Aktualisht punon si mjek anestezist-reanimator pranë repartit të Otorinolaringologjisë dhe Kirurgjisë Orale-Maksilo-Faciale në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë. Dr. Arbër Gjermëni është ndjekës i rregullt i konferencave dhe kongreseve shkencore për tu njohur me protokollet dhe barnat më të reja në fushën e anestezisë. Është anëtar i shoqatës “European Society of Anaesthesiology”. Njohës i mirë i gjuhës italiane dhe angleze.

Dr. Arbër Gjermëni

Dr. Arbër Gjermëni

Mjek Anestezist-Reanimator

Dr. Arbër Gjermëni është diplomuar në vitin 2006, në degën Mjekësi e Përgjithshme, pranë Fakultetit të Mjekësisë, në Tiranë. Pasi punon pak vite si mjek i përgjithshëm, specializohet me rezultate të larta në degën Anestezi-Reanimacion pranë Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, në Universietin e Mjekësisë, Tiranë. Menjëherë pasi mbaron specializimin nis të punojë si mjek anestezist-reanimator në Reanimacionin Qendror të Spitalit Universitar “Nënë Tereza”, periudhë në të cilën mori shumë eksperiencë në trajtimin e pacientëve në gjëndje të rënduar dhe menaxhimin e emergjencave mjekësore. Aktualisht punon si mjek anestezist-reanimator pranë repartit të Otorinolaringologjisë dhe Kirurgjisë Orale-Maksilo-Faciale në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë. Dr. Arbër Gjermëni është ndjekës i rregullt i konferencave dhe kongreseve shkencore për tu njohur me protokollet dhe barnat më të reja në fushën e anestezisë. Është anëtar i shoqatës “European Society of Anaesthesiology”. Njohës i mirë i gjuhës italiane dhe angleze.

Dr. Arbër Gjermëni

Dr. Arbër Gjermëni

Mjek Anestezist-Reanimator

Dr. Arbër Gjermëni është diplomuar në vitin 2006, në degën Mjekësi e Përgjithshme, pranë Fakultetit të Mjekësisë, në Tiranë. Pasi punon pak vite si mjek i përgjithshëm, specializohet me rezultate të larta në degën Anestezi-Reanimacion pranë Qendrës Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, në Universietin e Mjekësisë, Tiranë. Menjëherë pasi mbaron specializimin nis të punojë si mjek anestezist-reanimator në Reanimacionin Qendror të Spitalit Universitar “Nënë Tereza”, periudhë në të cilën mori shumë eksperiencë në trajtimin e pacientëve në gjëndje të rënduar dhe menaxhimin e emergjencave mjekësore. Aktualisht punon si mjek anestezist-reanimator pranë repartit të Otorinolaringologjisë dhe Kirurgjisë Orale-Maksilo-Faciale në Qendrën Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, Tiranë. Dr. Arbër Gjermëni është ndjekës i rregullt i konferencave dhe kongreseve shkencore për tu njohur me protokollet dhe barnat më të reja në fushën e anestezisë. Është anëtar i shoqatës “European Society of Anaesthesiology”. Njohës i mirë i gjuhës italiane dhe angleze.