Trajtimet dentare në Shqipëri dhe Rumani: Pse Shqipëria është më e mirë?

Shëndeti dentar është një pjesë thelbësore e jetës. Është diçka që, për disa njerëz, mund të jetë burim ankthi dhe stresi – veçanërisht në vendet ku çmimet për shërbimet dentare janë aq të larta sa që shumë njerëz nuk janë në gjendje t’i përballojnë ato. Fatmirësisht vitet e fundit janë marrë masa të shumta për ta bërë kujdesin dentar më të aksesueshëm për të gjithë qytetarët. Si Shqipëria ashtu edhe Rumania janë vende të zhvilluara kur bëhet fjalë për stomatologjinë, që do të thotë se të dyja kanë akses në standarde të ngjashme të kujdesit shëndetësor. Ekzistojnë gjithashtu disa ngjashmëri midis dy vendeve kur bëhet fjalë për koston e përgjithshme të jetesës. Pra, pse praktikat e Shqipërisë duken shumë më të mira se ato në Rumaninë fqinje? Le të hedhim një vështrim në përfitimet e trajtimeve dentare të secilit vend më poshtë!

vendi me i mire per trajtime dentare

Kujdesi dentar në Shqiperi

Shqipëria ka një histori të gjatë në ofrimin e shërbimeve dentare për popullin e saj. Madje, thuhet se vendi ka ofruar kujdesin dentar që në kohën e të parëve të tij. Stomatologët dhe kirurgët shqiptarë i kanë vazhduar studimet jashtë vendit. Me shumë kualifikime dhe specializime të kryera në universitetet më prestigjioze të Europës, ata shquhen si lider në të gjitha fushat e stomatologjisë. Kujdesi dentar në Shqipëri vazhdon të zhvillohet vit pas viti. Sot, pranohet gjerësisht se vendi ka disa nga praktikat më të mira dentare në të gjithë Evropën. Në fakt, vendi është vlerësuar për të pasur disa nga dentistët më të mirë në botë – veçanërisht kur bëhet fjalë për fushën e implanteve.

vendi me i mire per implante dentare

Si ndryshojnë shërbimet dentare në Shqipëri nga ato në Rumani?

Shqipëria dhe Rumania ndajnë nivele të ngjashme të kujdesit dentar. Të dy vendet kanë një numër të lartë stomatologësh për frymë – veçanërisht në krahasim me vendet e tjera evropiane. Sidoqoftë, ekzistojnë disa dallime kryesore midis të dyve. Një nga ndryshimet më domethënëse është se kujdesi dentar në Shqipëri është shumë i centralizuar. Në fakt, shumica e trajtimit dentar ofrohet nga vetëm disa klinika të mëdha dentare në vend. Në Shqipëri ka rreth 1300 dentistë. Numri i dentistëve për frymë në vend është rreth një për 1000 banorë. Në Shqipëri ofrohen shumë shërbime të ndryshme dentare. Ndër trajtimet më të njohura janë nxjerrja e dhëmbëve, pastrimi i dhëmbëve, implantet dentare dhe kanalet e rrënjëve.

klinika dentare me e mire ne shqiperi

Pse praktikat dentare në Shqipëri janë më të mira se ato në Rumani?

Ka shumë arsye pse praktikat dentare në Shqipëri janë më të mira se ato në Rumani. Një nga arsyet më domethënëse është se dentistët në Shqipëri ofrojnë shërbime më cilësore. Në fakt, sipas Anketës së Cilësisë së Shëndetit, rreth 80% e stomatologëve në Shqipëri ofrojnë shërbime dentare me cilësi të lartë. Ky është dukshëm më i lartë se numri i dentistëve në Rumani që ofrojnë shërbime dentare me cilësi të lartë. Megjithatë, ka faktorë të ndryshëm që kontribuojnë në këtë ndryshim. Për shembull, thuhet se në tregun dentar shqiptar ka një nivel më të lartë konkurrence sesa në atë rumun. Kjo do të thotë që stomatologët duhet të ofrojnë shërbime më cilësore për të tërhequr klientët. Për më tepër, ndryshimi në cilësinë e kujdesit dentar mund të jetë edhe për shkak të faktorëve të ndryshëm që ndikojnë në tregun dentar në të dy vendet. Për shembull, ka nivele shumë më të larta të shpenzimeve publike dentare në Shqipëri sesa në Rumani. Kjo mund të rezultojë që shërbimet dentare shqiptare të jenë më efikase se ato në Rumani.

Shqiperia vend me i mire se Rumania per trajtime dentare

Konkluzione

Siç mund ta shihni nga ky artikull, kujdesi dentar në Shqipëri është më i mirë se kujdesi dentar në Rumani. Kjo ka të ngjarë për shkak të disa faktorëve, duke përfshirë një sistem të centralizuar dentar dhe nivele më të larta të shpenzimeve publike dentare në Shqipëri. Nëse po planifikoni një udhëtim dentar në cilindo nga këto vende, atëherë sigurohuni që të rezervoni udhëtimin tuaj herët – veçanërisht nëse jeni duke shkuar gjatë sezonit të lartë.

Tabela Përmbledhëse