Dr.Bardhyl Skënderi

Dr. Bardhyl Skënderi

Kirurg Oral/Protezist

Dr. Bardhyl Skënderi është diplomuar në Stomatologji në vitin 1982 pranë Fakultetit të Mjekësisë Dentare në Tiranë. Pas disa viteve punë si mjek stomatolog, specializohet në degën e Kirurgjisë Orale dhe Ortopedisë Stomatologjike. Gjatë 38 viteve të eksperiencës së tij, Dr. Bardhyl Skënderi i ka kthyer buzëqeshjen mijërave pacientëve. Edhe pas një kohe kaq të gjatë në profesion ai nuk e ka humbur qetësinë, vullnetin dhe motivimin. Eksperienca e tij është një shtyllë e fortë në zgjidhjen e rasteve të vështira. Merr pjesë vazhdimisht në kongrese dhe konferenca shkencore, brënda dhe jashtë vendit. Është anëtar i “European Prosthodontic Association”. Ka njohuri të mira në gjuhën italiane dhe angleze.

Dr.Bardhyl Skënderi

Dr. Bardhyl Skënderi

Kirurg Oral/Protezist

Dr. Bardhyl Skënderi është diplomuar në Stomatologji në vitin 1982 pranë Fakultetit të Mjekësisë Dentare në Tiranë. Pas disa viteve punë si mjek stomatolog, specializohet në degën e Kirurgjisë Orale dhe Ortopedisë Stomatologjike. Gjatë 38 viteve të eksperiencës së tij, Dr. Bardhyl Skënderi i ka kthyer buzëqeshjen mijërave pacientëve. Edhe pas një kohe kaq të gjatë në profesion ai nuk e ka humbur qetësinë, vullnetin dhe motivimin. Eksperienca e tij është një shtyllë e fortë në zgjidhjen e rasteve të vështira. Merr pjesë vazhdimisht në kongrese dhe konferenca shkencore, brënda dhe jashtë vendit. Është anëtar i “European Prosthodontic Association”. Ka njohuri të mira në gjuhën italiane dhe angleze.

Dr. Bardhyl Skënderi

Dr.Bardhyl Skënderi

Kirurg Oral/Protezist

Dr. Bardhyl Skënderi është diplomuar në Stomatologji në vitin 1982 pranë Fakultetit të Mjekësisë Dentare në Tiranë. Pas disa viteve punë si mjek stomatolog, specializohet në degën e Kirurgjisë Orale dhe Ortopedisë Stomatologjike. Gjatë 38 viteve të eksperiencës së tij, Dr. Bardhyl Skënderi i ka kthyer buzëqeshjen mijërave pacientëve. Edhe pas një kohe kaq të gjatë në profesion ai nuk e ka humbur qetësinë, vullnetin dhe motivimin. Eksperienca e tij është një shtyllë e fortë në zgjidhjen e rasteve të vështira. Merr pjesë vazhdimisht në kongrese dhe konferenca shkencore, brënda dhe jashtë vendit. Është anëtar i “European Prosthodontic Association”. Ka njohuri të mira në gjuhën italiane dhe angleze.